Arkitektur - interiør - udstillingsdesign

BERLINGSKE MEDIA – BUTIKSFACADER (DGA)

Omhyggelig undersøgelse af facaderne, ved at finde gamle tegninger og billeder af de eksisterende bygninger i karréen. Derefter blev der besluttet, hvordan facaderne skulle se ud og hvilke farver var de rigtige.

Sted: Pilestræde, Antonigade, Gl.Mønt, Sværtegade. Copenhagen K.
Kunde: Design Group Architects / Jeurdan
Status: Udført i 2009.
Opgaver: Tegninger, redesign af facaderne i stueplan og valg af facadefarver.